منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرين ويرايش سایت
اخبار
ایکون چپ
جستجو
خدمات الکترونیکی استاندارد سمنان
زبان
زمان ديجيتال سرور
کپی رایت
لینک راست
لینک رو هدر
متون عمومي
منو
منو
نوار راهبري
وب سايت ها
وب سايت ها
ورود
خدمات الکترونیکی استاندارد سمنانبيشتر
سه‌شنبه 5 تير 1397
فهرست خدمات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی
شماره شناسنامه خدمت/زیرخدمت عنوان خدمت/زیرخدمت فلوچارت/تصویر شناسنامه فرم‌های موردنیاز
10031455000 تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین‌المللی - -
10031455100 تدوین استاندارد ملی -
10011455101 مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی -
13011456000 تایید صلاحیت شرکتها و کارشناسان استاندارد - -
13011456100 تائید صلاحیت آزمایشگاههای همکار استاندارد
13011456101 تائید صلاحیت شرکتهای بازرسی
13011456102 تائید صلاحیت شرکتهای گواهی دهنده استاندارد -
13011456103 تائید صلاحیت شرکتهای آموزشی همکار در حوزه استاندارد -
13011456104 تائید صلاحیت کارشناسان استاندارد -
13011456105 تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی
13011456106 تائید صلاحیت شرکتهای ارائه کننده سیستم های مدیریت زیست محیطی -
13011456107 تائید صلاحیت شرکتهای ارائه کننده سیستم های مدیریت ایمنی موادغذایی -
13011456108 تائید صلاحیت شرکتهای ارائه کننده سیستم های مدیریت انرژی -
10031457000 نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید کالا - -
10031457100 صدور و تمدید پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد            
10031457102 تعلیق پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد             -
10031457103 نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل -
10031457104 نظارت بر ایمنی آسانسور
10031457105 نظارت بر کیفیت  تجهیزات موجود در شهربازی ها -
10031457106 نظارت بر کیفیت دیگ های بخار -
10031457107 نظارت بر کیفیت خدمات ترمینال عرضه سوخت گاز طبیعی CNG -
10031457108 نظارت بر کیفیت خدمات واحدهای انرژی  -
10031457109 نظارت بر کیفیت  خدمات سردخانه -
10031457110 نظارت بر کیفیت خودرو و نیرو محرکه -
10031457111 صدور گواهینامه های اظهاریه انطباق با استاندارد -
10031457112 صدور پروانه های کاربرد نشان حلال  -
13011458000 ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و    بین‌المللی - -
13011458100 صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری ( ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی) -
13011458101 تعیین ماهیت کالای وارده / صادره اظهار شده (ارزیابی و اعلام ماهیت کالا وارده / صادره)  -
13011458102 صدور کد استاندارد فرآورده های نفتی -
13011458103 صدور تاییدیه های نوعی استاندارد (خودرو، موتورسیکلت، تراکتور، باتری، لاستیک و تبلت وارداتی)  -
13011458104 صدور گواهی ثبت کالا، برند و صادرکننده برتر -
10031459000 ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی - -
10031459100 نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (باسکول همکف جاده ای)
10031459101 علامت گذاری وسایل توزین و سنجش
10031459102 ارائه گواهی اندازه شناسی نازل های جایگاه های عرضه سوخت مایع -
10031459103 نظارت بر سایر وسایل توزین و سنجش (سبک) 
10031459104 صدور گواهینامه کالیبراسیون -
10031459105 نظارت بر تصویب نمونه نوعی باسکول -
10031940000 ترویج و فرهنگ سازی استاندارد -
18051941000 آموزش استانداردسازی - -
18051941100 آموزش استانداردسازی برون سازمانی -
18051941101 آموزش کارشناسان استاندارد -
18051941102 آموزش مسئولین کنترل کیفیت -