چهارشنبه 7 خرداد 1399   13:05:16
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 7 خرداد 1399 13:03:51
فرم
ورود اطلاعات نظرسنجی خدمات سمنان
تاریخ مراجعه
جنسیت
سن
تحصیلات
شغل
برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟
دفعات مراجعه برای دریافت خدمت در سال اخیر
.