يكشنبه 11 خرداد 1399   05:46:16
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 10 خرداد 1399 15:22:29
فرم های مورد نیاز وسایل توزینبيشتر
دستورالعمل به روز رسانی
امکان تغییر در پورتال اداره کل در اختیار دو نفر از پرسنل میباشد: 1-خانم یحیائی، ادمین سیستم. 2- خانم تجلی، روابط عمومی
دسترسی روابط عمومی محدود بوده و خانم تجلی تنها در حوزه اختیارات خود میتوانند نسبت به تغییر پورتال اقدام فرمایند.
فضای کاری، زمان و ... جهت نام کاربری روابط عمومی در جدول ذیل مشخص شده است:
لینک ها و اطلاعات قابل ویرایش زمان به روزرسانی
اخبار متغیر
اطلاعیه ها متغیر
آلبوم تصاویر هر سه ماه یکبار
مسابقه های اینترنتی درصورت نیاز
بررسی نظرات ارباب رجوع هر سه ماه یکبار
بررسی نظرسنجی هر سه ماه یکبار
 
وظایف، زمان و ... جهت ادمین سیستم در جدول ذیل مشخص شده است:
لینک ها و اطلاعات قابل ویرایش زمان به روزرسانی
نمودار و ساختار اداره کل درصورت نیاز
ارتباط با حوزه های مختلف درصورت نیاز
معرفی مدیریت درصورت نیاز
فرم های موردنیاز درصورت نیاز
لیست فرآورده های دارای پروانه صنعت ساختمانی و معدنی هر 10 روز یکبار
مصوبات و بخشنامه ها درصورت نیاز
قوانین و مقررات درصورت نیاز
مناقصه ها و مزایده ها درصورت نیاز
لیست آزمایشگاه های همکار اداره کل متغیر
لیست شرکت های بازرسی آسانسور دارای نماینده در استان متغیر
لیست شرکت های دارای پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور متغیر
 
 
.