دوشنبه 12 خرداد 1399   23:31:54
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
دوشنبه 12 خرداد 1399 13:32:07
متون عموميبيشتر
 

آدرس ساختمان مرکزی : سمنان-ضلع جنوبی میدان استاندارد-جنب بلوار جوان-کدپستی 83591-35159
شماره تلفن های اداره کل 33373716-33373513-3370882-33370881-023
 

شماره دورنگار 33371249-023

آدرس ساختمان شماره 2 :سمنان-خیابان دادگستری-خیابان فیاض بخش 1(شهید فولادی)-ساختمان شهید چمران
شماره تلفن 33324409-33327006-33364280-33364281-33364282-023 
 شماره دورنگار 33327006-023
ISIRSEMNAN@ISIRI.GOV.IR   ایمیل اداره کل

ملاقات مردمی مدیر کل استاندارد استان سمنان روزهای دوشنبه ساعت 10 الی 12


***

کد ثبت شناسه ملی اداره کل استاندارد استان سمنان  14002842730

***

اداره شهرستان شاهرود : 
رئیس اداره: سید امیرحسن یاسینی
آدرس: خیابان تهران-چهار راه نادر- بلوار شهید قدوسی-کدپستی 3613645533
شماره تلفن 32222059-3223414032235003-023
شماره دورنگار 32228040-023

***

اداره شهرستان گرمسار :
سرپرست اداره: احمد مرادی 
آدرس : سه راه حاجی آباد- اداره استاندارد شهرستان گرمسار
شماره تلفن 34533975-023
شماره دورنگار 34533976-023

***

سامانه پیامکی  و شماره تماس " اطلاع رسانی گردشگری و پاسخگویی به شکایت گردشگران"
شماره تلفن 33300220-023
سامانه پیامکی 30006418
شماره تلفن کشوری 09629

.