سه‌شنبه 13 خرداد 1399   15:55:08
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
سه‌شنبه 13 خرداد 1399 15:28:22
ارتباط با حوزه های مختلف اداره کلبيشتر

نام حوزه
نام مدیر/مسئول
شماره تماس
روابط عمومی
خانم محمدی
(داخلی 156) 2-33370881
امورآزمایشگاهها
آقای نمدچی
33374161
اداره اوزان و مقیاس ها
آقای خدام عباسی
(داخلی 147) 2-33370881
اداره امور تدوین، امورصادرات و واردات و واحد فنی آسانسور
آقای نظری
33324409
اداره اجرای استاندارد
خانم عمادی
33373543
صنایع غذایی
خام رجبی
(داخلی 162) 2-33370881
حراست
آقای طیبان
33373936
حسابداری
خانم خاتمی
(داخلی 125) 2-33370881
واحد حقوقی، رسیدگی به شکایات، ارزیابی عملکرد و صیانت از حقوق شهروندی(سامد)
آقای تبریزیان
33364282
دبیرخانه
خانم کریم زاده
(داخلی 128) 2-33370881
کارمزد خدماتی
آقای شعبانی
(داخلی 129) 2-33370881
معاونت فنی
آقای حیدریان
33372917
معاونت آموزش و تدوین، کارگزینی، بودجه و درآمد
آقای یوسفی
33364280
مدیر پشتیبانی
آقای طحانان
33373685
واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات
خانم یحیائی
33327006
نمونه برداری و صنایع گازسوز
آقای ترحمی
(داخلی 157)2-33370881
صنایع غذایی (کارشناس اجرا)
آقای همتی
(داخلی 164) 2-33370881
صنایع بسته بندی و سلولزی
خانم شریفی
(داخلی 140) 2-33370881
انگ فلزات
آقای دوست محمدی
(داخلی 136) 2-33370881
آزمایشگاه همکار- صنایع برق
خانم طاهری
(داخلی 161) 2-33370881
آموزش
آقای حسینی
33364281
صنایع شیمیایی
آقای خرم
(داخلی 126) 2-33370881
صنایع ساختمانی
آقای حسن آبادی
(داخلی 163) 2-33370881
صنایع برق و الکترونیک
آقای دائیان
(داخلی 160) 2-33370881
کارشناس اجرای استاندارد
خانم دخانیان
(داخلی 156) 2-33370881
شهربازی-یخچال
آقای بهروزفر
(داخلی 135) 2-33370881
مسئول دفتر
آقای حی
33373054
دبیرخانه ساختمان شهید چمران(ساختمان شماره 2)
خانم شریعت زاده
33327006
.