بيشتر
چهارشنبه 6 مرداد 1395   16:04:14
ساختار اداره کل
خدمات الکترونیکی
فعالیت های استانی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را براورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


****************استانداردها، تراز کننده میدان رقابت*****************

 لیست کالاهای مشمول استاندارد اجباری
 دو فراورده فاقد علامت استاندارد در شهرستان سرخه توقیف و پلمپ شد
پلمپ جایگاه های CNG سیلو و علم و صنعت سمنان
مسابقه کتابخوانی
ابطال 1 استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فراورده های ساختمانی - ( اصلاحیه)
برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون
برگزاری کارگاه آموزشی توانمند سازی بانوان کشاورز در جهت ارتقاء کیفیت و استانداردسازی تولیدات
سامانه 10001517
فرم تعیین تعرفه های آزمون ( test information.xlsx )
پلمپ جایگاه CNG شهرداری مهدیشهر
نظامنامه جایزه ملی کیفیت ایران
جابجایی واحدهای آموزش و حقوقی به ساختمان شماره 2 استاندارد استان
برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون (تفسیر گواهی نامه های کالیبراسیون و برنامه ریزی کالیبراسیون)
جشنواره فرهنگی امام رضا(ع)
انتخاب مرکز آموزشی همکار نمونه سال 95
تاکید رهبر معظم انقلاب بر مبارزه جدی با قاچاق
تدوین و تجدید نظر 73 فقره استاندارد ملی
صدور 430 فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد
 استاندار سمنان از مدیرکل استاندارد استان تقدیر کرد
قریب به 30000 نفر ساعت آموزش به مدیران کنترل کیفیت واحد های تولیدی استان
بيشتر
 لیست کالاهای مشمول استاندارد اجباری
فرم تعیین تعرفه های آزمون ( test information.xlsx )
نظامنامه جایزه ملی کیفیت ایران
جابجایی واحدهای آموزش و حقوقی به ساختمان شماره 2 استاندارد استان
برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون (تفسیر گواهی نامه های کالیبراسیون و برنامه ریزی کالیبراسیون)
انتخاب مرکز آموزشی همکار نمونه سال 95
انتخاب مدیر کنترل کیفیت نمونه
طرح شناسه دار کردن انبارها
دوره آموزشی آشنایی با تدوین استانداردهای بین المللی و  استانداردهای ملی مطابق استاندارد Isiri5  ویرایش جدید
دستور العمل تایید نوع خودرو
آزمایشگاه های همکار مورد نیاز استان
اطلاعیه
فرم عوامل مورد ارزیابی وامتیازواحدتولیدی نمونه در سال 95
در دولت تدبیر و امید 1336 فقره گواهی تاییدیه آسانسور صادر شد
در دولت تدبیر و امید 1336 فقره گواهی تاییدیه آسانسور صادر شد
بيشتر
گزارش تصویری

رويدادها