بيشتر
شنبه 6 شهريور 1395   12:38:14
ساختار اداره کل
خدمات الکترونیکی
فعالیت های استانی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را براورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


****************استانداردها، تراز کننده میدان رقابت*****************

برگزاری کارگاه آموزشی تدوین و تجدید نظر استانداردهای ملی و بین المللی
در خصوص جایزه در بسته بندی مواد غذایی
بازدید فنی از 4465 واحد تولیدی و خدماتی در دولت تدبیر و امید
حضور اداره کل استاندارد استان در نمایشگاه دستاوردهای هفته دولت
آزمون4331 نازل جایگاه های عرضه سوخت مایع در دولت تدبیر و امید
صدور 400 فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد در دولت تدبیر و امید
برگزاری دوره آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنایع(HSE) و کمک های اولیه
اتهام مالک جایگاه های CNG محرز شد
اداره کل استاندارد استان و شرکت سیم و کابل مغان ، تفاهم نامه همکاری امضا کردند
پلمپ وسایل بازی غیر استاندارد شهربازی شادی دامغان
برگزاری دوره آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنایع (HSE ) و کمک های اولیه
پلمپ وسایل چند زمین بازی در شاهرود
تامین حقوق شهروندی، ارباب رجوع و مردم از مهم ترین اولویت هاست و سازمان ها و دستگاه های اجرایی باید در تحقق این مهم بکوشند
اطلاعیه برگزاری آزمون مهارت توسط مرکز آزمون مهارت استاندارد
 لیست کالاهای مشمول استاندارد اجباری
 دو فراورده فاقد علامت استاندارد در شهرستان سرخه توقیف و پلمپ شد
پلمپ جایگاه های CNG سیلو و علم و صنعت سمنان
مسابقه کتابخوانی
ابطال 1 استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فراورده های ساختمانی - ( اصلاحیه)
برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون
بيشتر
برگزاری دوره آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنایع (HSE ) و کمک های اولیه
اطلاعیه برگزاری آزمون مهارت توسط مرکز آزمون مهارت استاندارد
 لیست کالاهای مشمول استاندارد اجباری
فرم تعیین تعرفه های آزمون ( test information.xlsx )
نظامنامه جایزه ملی کیفیت ایران
جابجایی واحدهای آموزش و حقوقی به ساختمان شماره 2 استاندارد استان
برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون (تفسیر گواهی نامه های کالیبراسیون و برنامه ریزی کالیبراسیون)
انتخاب مرکز آموزشی همکار نمونه سال 95
انتخاب مدیر کنترل کیفیت نمونه
طرح شناسه دار کردن انبارها
دوره آموزشی آشنایی با تدوین استانداردهای بین المللی و  استانداردهای ملی مطابق استاندارد Isiri5  ویرایش جدید
دستور العمل تایید نوع خودرو
آزمایشگاه های همکار مورد نیاز استان
اطلاعیه
فرم عوامل مورد ارزیابی وامتیازواحدتولیدی نمونه در سال 95
بيشتر
گزارش تصویری

رويدادها